ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 4

18400 ПРОКУПЉЕ

 

На основу Одлуке Управног одбора бр. 456 од 13.02.2018. године, а у складу са Законом о здравственој заштити (Сл. Гласник РС бр. 107/05.....106/15) и Статутом Дома здравља Прокупље, Управни одбор Дома здравља Прокупље оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

На конкурс се може пријавити лице, које поред општих услова утврђених Законом испуњава и следеће услове:

 • Да има завршен медицински факултет и 5 година радног искуства у области здравствене заштите или
 • Да има завршен стоматолошки факултет и 5 година радног стажа у области здравствене заштите или
 • Да има завршен правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента у трајању од најмање 2 семестра и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или
 • Да има завршен економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента у трајању од најмање 2 семестра и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Политика" и на интернет страници и огласној табли Дома здравља Прокупље .

 

Уз пријаву се подносе следећа документа и то у оригиналу или оверене фотокопије:

 • Диплома о завршеном факултету;
 • Уверење о положеном стручном испиту (подносе само кандидати који су завршили медицински или стоматолошки факулутет);
 • Доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (подносе само кандидати који су завршили правни или економски факултет);
 • Потврда о радном стажу у области здравствене заштите;
 • Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
 • Уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци);
 • Уверење од надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак за дело који се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • Биографија.

 

Пријаве са доказима о испуњености услова за конкурс слати на адресу Дома здравља Прокупље.

Пријаве се могу доставити лично или се могу послати поштом у затвореној коверти на адресу Ћирила и Методија 4, 18400 Прокупље са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање директора ".

Корона вирус
Our website is protected by DMC Firewall!

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.