ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011
Контакт број за вакцинацију - 027322632

(Закон о правима пацијената)

 

Саветник за заштиту права пацијената у Општини Прокупље

 

Права пацијената

 

 

Законом о правима пацијената ("Сл.гласник РС" бр. 45/2013 од 22.05.2013.године) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената. Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова. Остваривање наведених права заснива се на партнерском односу пацијента као примаоца здравствених услуга и здравственог радника, односно здравственог сарадника као даваоца здравствених услуга, који је исказан као узајамно поверење и поштовање између пацијента и здравственог радника, односно здравственог сарадника на свим нивоима здравствене заштите. Закон се примењује како на домаће, тако и на стране држављане који остварују здравствену заштиту у Републици Србији, у складу са законом и потврђеним међународним споразумима. Пацијентима су загарантована следећа права:

 • право на доступност здравствене заштите
 • право на информације
 • право на превентивне мере
 • право на квалитет пружања здравствене услуге
 • право на безбедност пацијената
 • право на обавештење
 • право на слободан избор
 • право на друго стручно мишљење
 • право на приватност и поверљивост
 • право на пристанак
 • право на увид у медицинску документацију
 • право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационирану здравствену установу
 • право на олакшавање патњи и бола
 • право на поштовање пацијентовог времена
 • право на приговор и
 • право на накнаду штете.

Дужности пацијената

 

За време лечења и остваривања здравствене заштите у здравственим установама, пацијенти су дужни да се придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој. У случају да пацијент захтева да прекине лечење, иако га је доктор медицине, односно доктор стоматологије упозорио на могуће последице због овакве одлуке, дужан је да о томе да писмену изјаву.Ако пацијент одбије да да писмену изјаву, сачињава се службена белешка која се чува у медицинској документацији пацијената.

Пацијент је дужан да активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља, да потпуно и истинито информише здравственог радника о свом здравственом стању, као и да се дисциплиновано придржава упутстава и да предузима мере прописане терапије.

 

Дужности пацијента:

Одговорност пацијента за лично здравље

 • дужност да активно учествује при заштити,очувању и унапређењу свог здравља
 • дужност да у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
 • дужност да се придржава упутства и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника.

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга

 • дужност пацијента је да поштује права других пацијената.

 

Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

 • дужност пацијента је да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
 • забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравствене заштите
 • дужност пацијента је да информише здравствену установу о промени адресе и телефонског броја.
Породично оријентисане ране интервенције
Корона вирус

Our website is protected by DMC Firewall!

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.